Coach large tilsvarer en fast markedsfører i ca 20% stilling.  Tenk alt man kan få gjort!

Coach large passer for deg som kjenner at det brenner under føttene (og for de som skulle ønske det gjorde det!). Har behovet meldt seg for en pakke i denne størrelsen, kjenner du nok allerede til verdien av digital satsing og resultatene det kan gi bedriften.

Coach large gir tid til å jobbe grundig med langsiktige mål og strategier for å bygge identitet, innhold og en posisjon som sikrer god synlighet/rangeringer i søkemotorene. Med coach large er du aktivt tilstede på de arenaene og kontaktpunkt man har mot egne kundesegment.

Vi jobber tett sammen for å skape digital vekst. Med ukentlige møter og gjennomgang av statistikk, synliggjør vi hvor forbedringspotensialet ligger og jobber systematisk for å optimalisere og forbedre.

Sammen skreddersyr vi et samarbeid som er tilpasset behov og et overordnet mål om bedre synlighet og digital vekst!

Jeg er alltid tilgjengelig på mail og telefon for å svare på spørsmål. Du bestemmer om jeg skal fungere som en coach eller utføre det som ønskes.

Jeg kan jobbe selvstendig og holde i alt det digitale eller som en del av eksisterende markedsavdeling med faste oppgaver som legges på meg.

En coach large avtale er et godt alternativ til å ansette digital kompetanse inntil man er «stor nok» til å fylle en hel stilling for en markedsfører. Har du et større behov enn dette, kan jeg tilpasse andre løsninger med antall timer eller faste avtaler for å fylle vikariat, midlertidige prosjektstillinger, osv.

Lars Ulriksen +47 464 25 603 | mail@dmcoach.no

RiotCrows AS (ORG/MVA926019074NO) Husebyveien 124. 1623 Gressvik 

Coach large kan inneholde

 • Profilering og visuell identitet
 • Innholdsproduksjon
 • Foto, redigering og annonseproduksjon
 • Oppdateringer i Sosiale Medier
 • Oppdateringer og utbedringer på nettsider og e-handel
 • SEO optimalisering av eksisterende innhold
 • Ideutvikling og research
 • Strategi og analyser
 • Google analytics, Google ADS, Meta, osv.

Coach large er 32 timer /mnd

 • Hver måned har du en digital markedsfører i 32 timer. Dersom det avtalte samarbeidet ikke fyller opp tiden, brukes den til å optimalisere eksisterende innhold og digitale kontaktpunkt.
 • Godkjent overbruk og tillegg faktureres til avtalt kostnad påfølgende måned

Coach large inkluderer alltid

 • Personlig/manuell gjennomgang av alle digitale kontaktpunkt hver uke. Nettsider, Sosiale medier, etc.
 • Personlig/manuell funksjonstest av nettsider hver uke. Kontaktskjema, søkefunksjon, menypunkt, etc.
 • Nettmøte hver uke med status, fremdrift, resultat og arbeidsfordeling ihht. avtalt samarbeid.
Din egen digitale markedsfører i 8 timer hver måned

Coach small
Digital markedsfører 8 timer

Vi skreddersyr et samarbeid og jeg er "alltid" tilgjengelige på telefon og epost.

Dedikert kompetanse og en fast digital markedsfører tilgjengelig i 8 timer som kjenner deg og din bedrift.

Faste månedlige nettmøter med gjennomgang av fremdrift, resultat, videre strategi og arbeidsfordeling.

Du har all min kompetanse tilgjengelig.

Du velger selv om du vil bruke meg som en coach og guide og gjøre oppgavene selv, eller om du vil at jeg skal utføre oppgavene.

Avtalen faktureres forskuddsvis pr. mnd. Total årspris: 94.800.- + mva

7.900.- + mva / mnd

Din egen digitale markedsfører i 16 timer hver måned

Coach medium
Digital markedsfører 16 timer

Vi skreddersyr et samarbeid og jeg er "alltid" tilgjengelige på telefon og epost.

Dedikert kompetanse og en fast digital markedsfører tilgjengelig i 16 timer som kjenner deg og din bedrift.

Faste nettmøter annenhver uke med gjennomgang av fremdrift, resultat, videre strategi og arbeidsfordeling.

Du har all min kompetanse tilgjengelig.

Du velger selv om du vil bruke meg som en coach og guide og gjøre oppgavene selv, eller om du vil at jeg skal utføre oppgavene.

Avtalen faktureres forskuddsvis pr. mnd. Total årspris: 178.800.- + mva

14.900.- + mva / mnd

Din egen digitale markedsfører i 32 timer hver måned

Coach large
Digital markedsfører 32 timer

Vi skreddersyr et samarbeid og jeg er "alltid" tilgjengelige på telefon og epost.

Dedikert kompetanse og en fast digital markedsfører tilgjengelig i 32 timer som kjenner deg og din bedrift.

Faste ukentlige nettmøter med gjennomgang av fremdrift, resultat, videre strategi og arbeidsfordeling.

Du har all min kompetanse tilgjengelig.

Du velger selv om du vil bruke meg som en coach og guide og gjøre oppgavene selv, eller om du vil at jeg skal utføre oppgavene.

Avtalen faktureres forskuddsvis pr. mnd. Total årspris: 334.800.- + mva

27.900.- + mva / mnd

Hvordan fungerer et skreddersydd samarbeid og en digital markedsfører og markedskoordinator?

Jeg er en samarbeidspartner med kompetanse om profilering, identitet, synlighet og markedsføring i det digitale. En digital markedsfører som hjelper deg underveis eller gjør jobben for deg. Det velger du selv.

Med en coach avtale vil jeg "alltid" være tilgjengelig. Jeg kjenner deg og din drift, dine mål og utfordringer. En digital markedsfører som kontinuerlig jobber med din synlighet.

En coach avtale er et alternativ til ansettelse av en digital markedsfører eller markedskoordinator

En coach avtale er et godt alternativ til å ansette digital kompetanse. Inntil man er "stor nok" til å fylle en hel stilling for en markedsfører, er det vanskelig å kunne tilby en interessant stilling og et faglig miljø som holder en markedsfører oppdatert og ajour med det som skjer i faget og ute i markedet.

Utover å spare rekrutteringskostnader sparer du også kostnader i forbindelse med selve oppstarten, opplæring og videre kursing for å holde på kompetansen.

Den største pakken "Coach large" tillsvarer ca 20% stilling, har du et større behov enn dette kan jeg tilpasse andre løsninger med antall timer eller faste avtaler for å fylle vikariat, midlertidige prosjektstillinger, osv.

-

-

Må vi ha noen i bedriften som har kompetanse på nettsider, markedsføring, sosiale medier, osv?

Nei, jeg kan om ønskelig holde i "alle tråder" rundt profil, markedsføring og digital synlighet. Du kan bruke meg i alle faser fra ide, produksjon, publisering, markedsføring og analyse av resultat.

Med en coach avtale har du tillgang til all min kompetanse.

Jeg trenger en kontaktperson i bedriften som kjenner driften, markedet og bedriftens mål i det digitale.

Vi har allerede en nettside, kan vi fortsatt bruke denne?

Oftest er svaret ja. Dersom du har en nettside som fungerer (og gir ønsket konvertering) er det ingen grunn til å endre på dette.

Min kompetanse er størst på løsninger som er bygget på WordPress. Jeg kan gjøre det aller meste av endringer og justeringer for å tilpasse bedriften markedets forventninger til både innhold og funksjoner.

Dersom man IKKE kan, eller ikke ønsker å bruke eksisterende nettside, kan utvikling av nye nettsider være en del av coach avtalen. Man kan også kjøpe nettsiden som et tillegg utenom avtalen for å komme raskere igang.

Her finner du våre priser på nettsider og e-handel.

Best jobb gjør jeg i løsninger jeg produserer og leverer selv. Her kjenner jeg kapasitet og begrensninger, jobber raskere og kan garantere for god funksjonalitet og gode valg med tanke på SEO vennlighet og rangering.

Vi har egen markedsavdeling og trenger kun hjelp til innholdsproduksjon, kan vi bruke coach avtalene til dette?

Selvsagt! med en coach avtale kjøper man tid og bestemmer selv om denne tiden skal brukes på innholdsproduksjon eller oppfølging av sosiale kanaler og kampanjer.

Produserer du innhold og anmeldelser av/for destinasjoner og opplevelser?

Ja, jeg kan lage reportasjer, artikler og anmeldelser for både opplevelser og destinasjoner i inn og utland. Jeg produserer ikke anmeldelser på opplevelser og destinasjoner hvor jeg ikke har vært eller falske kundeuttaleleser.

Reise og opphold i forbindelse med denne type innholdsproduksjon faktureres med de faktiske kostnadene det medfører.

Produktfoto, miljøbilder, beskrivelser og omtaler

Jeg har et lite studio hvor jeg kan gjøre produktfoto eller rigge portabelt studio ute hos kunde. Jeg kan også arrangere eksterne shoots for miljøbilder, editorials og bygge en mediebank. Kostnader forbundet med eksterne shoots, leie av locations, modellhonorar, osv. er ikke inkludert i coach avtalene.

Jeg kan skrive produktbeskrivelser, arrangere/administrere innhenting av produktomtaler og produkt-tester/reviews.

Opphavsrett på produsert materiale

Kunden eier og kan fritt bruke det som produserer av tekst, bilder og materiell som en del av coach avtalene.

I tillfeler det brukes "stock" bilder og annet innhold som er "royalty free" eller lisensiert på annen måte, overdras ikke rettigheter og eierskap.

DMcoach - Din digitale markedsfører

Profil & Visuell Identitet

Profil og visuell identitet handler om førsteinntrykk og helhetsinntrykk. Det er bedriftens personlighet og det som møter kunden i all kommunikasjon på alle arenaer.

E-handel & Nettsider

Skreddersydde, skalerbare løsninger for e-handel og nettsider, som gjør det enkelt å kommunisere med kundene. Optimalisert for god rangering og gode kundereiser.

Foto & Redigering

Produktfoto, referanser, ansattbilder eller temabilder for oppdateringer i SoMe og "krydder" i artikler og nyhetsbrev. Bilder er en del av den visuelle identiteten.

Innholdsproduksjon

Informativt og godt innhold bygger relasjoner, skaper tillit og gir troverdighet. Like viktig som innholdet, er en god og effektiv strategi for hvordan innholdet deles.

Sosiale Medier (SoMe)

Sosiale Medier er en viktig del av både merkevarebygging og salgskampanjer. Kontinuerlig aktivitet i SoMe bør være en del av markedsstrategien.

SEO & Markedsføring

Search Engine Optimization (SEO) er tilpassing av innhold og semantikk som bidrar til at nettstedet blir mer synlig og får bedre plasseringer i resultat på søk.

DMcoach.no drives av Lars Ulriksen - RiotCrows AS (ORG/MVA926019074NO) Husebyveien 124. 1623 Gressvik